Ταξίδια στην Ε.Ε.: ποια είναι τα όρια στα προϊόντα που θέλετε να μεταφέρετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε στα επόμενα ταξίδια σας εντός Ε.Ε. αν αγοράζετε καπνό, αλκοόλ ή άλλα αγαθά από το εξωτερικό;

Αν είστε ιδιώτης, δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορείτε να αγοράσετε και να πάρετε μαζί σας όταν ταξιδεύετε μεταξύ χωρών της ΕΕ, εφόσον τα προϊόντα που αγοράζονται είναι για δική σας χρήσηκαι όχι για μεταπώληση. Οι φόροι (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος στη χώρα όπου το αγοράσατε, επομένως δεν πρέπει να πληρωθούν περαιτέρω δασμοί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ωστόσο, για να διαπιστώσουν εάν τα προϊόντα που αγοράσατε είναι για δική σας χρήση, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ μπορεί να εξετάσουν διάφορα στοιχεία όπως, αν είστε ιδιοκτήτης ή εργάζεστε για μια εμπορική επιχείρηση, τον τρόπο συσκευασίας και μεταφοράς των εμπορευμάτων κ.λπ. Επίσης θα εξετάσουν την ποσότητα των προϊόντων με τα οποία ταξιδεύετε.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να αποφασίσει για μια μέγιστη ποσότητα προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών που μπορείτε να φέρετε στη χώρα. Αυτά τα μέγιστα ποσά πρέπει να είναι μέχρι:

  • 800 τσιγάρα
  • 400 πουράκια (cigarillos/πούρα βάρους μέχρι 3 γραμμάρια το καθένα)
  • 200 πούρα
  • 1 kg καπνού
  • 10 λίτρα οινοπνευματωδών ποτών
  • 20 λίτρα ενισχυμένου οίνου
  • 90 λίτρα κρασιού (συμπεριλαμβανομένου κατ ‘ανώτατο όριο 60 λίτρων αφρωδών οίνων)
  • 110 λίτρα μπύρας

Μεταφορά ποσοτήτων πάνω από τα όρια
Αν οι τελωνειακές αρχές υποπτεύονται ότι μεταφέρετε αγαθά που δεν προορίζονται για δική σας χρήση ή προορίζονται για μεταπώληση, μπορεί να σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είναι για εσάς (με την προσκόμιση απόδειξης αγοράς κ.λπ.). Εάν δεν μπορείτε να δώσετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε φόρους ή τα προϊόντα σας μπορεί να κατασχεθούν.

Μεταφορά μετρητών
Εάν σχεδιάζετε να εισέλθετε ή να εγκαταλείψετε την ΕΕ με ποσό 10.000 ευρώ ή περισσότερο σε μετρητά (ή ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα), πρέπει να το δηλώσετε στις τελωνειακές αρχές. Εάν δεν το πράξετε, ενδέχεται να παραμείνουν τα μετρητά σας στις τελωνειακές αρχές και μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο. Να γνωρίζετε ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να διενεργούν μεμονωμένους ελέγχους καθώς και ελέγχους στις αποσκευές σας και/ή στο όχημά σας.

Εάν θέλετε να ταξιδέψετε μεταξύ χωρών της ΕΕ με €10.000 ή περισσότερα σε μετρητά (ή ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα), πρέπει να ελέγξετε το αν θα πρέπει να το δηλώσετε με τις τελωνειακές αρχές των χωρών από τις οποίες μπαίνετε και βγαίνετε ακόμα κι αν διέρχεστε.

Προϊόντα καπνού
Υπάρχει υψηλότερο ή κατώτερο όριο προϊόντων καπνού που μπορείτε να μεταφέρετε, ανάλογα με τη χώρα της Ε.Ε. που επισκέπτεστε. Εάν μια χώρα της Ε.Ε. εφαρμόσει τα κατώτατα όρια, μπορεί είτε να τα εφαρμόσει μόνο στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή στεριάς (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία) ή σε όλους τους ταξιδιώτες (Εσθονία και Ρουμανία). Εάν είστε κάτω των 17 ετών δεν δικαιούστε απαλλαγή από δασμούς για τον καπνό ή το οινόπνευμα.

ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης κατά την είσοδό σας στην ΕΕ
Αν εισέλθετε στην Ε.Ε. από τρίτη χώρα, μπορείτε να φέρετε μαζί σας αγαθά χωρίς ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης εντός των ορίων που καθορίζονται παρακάτω και εάν δεν πρόκειται για μεταπώληση. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και αν προέρχονται από τις Καναρίους Νήσους, τις Νήσους της Μάγχης, το Γιβραλτάρ ή άλλα εδάφη όπου δεν ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Αλκοολούχα ποτά
Μπορείτε να κουβαλήσετε: 4 λίτρα κρασιού και 16 λίτρα μπύρας. Μπορείτε επίσης να κουβαλήσετε: συνολικά 1 λίτρο οινοπνευματωδών ποτών άνω του 22% vol. ή 1 λίτρο μη μετουσιωμένης αλκοόλης (αιθυλική αλκοόλη) 80% vol. (ή άνω) ή 2 λίτρα ενισχυμένου ή αφρώδους οίνου. Αυτές οι ποσότητες αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου της τελευταίας επιλογής που μπορείτε να χωρίσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να φέρετε μισό λίτρο οινοπνευματωδών ποτών και 1 λίτρο ενισχυμένου κρασιού – και τα δύο μαζί αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του ορίου.

Άλλα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων
Μπορείτε να μεταφέρετε άλλα αγαθά αξίας μέχρι 300 ευρώ ανά ταξιδιώτη ή 430 ευρώ για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν μέσω αέρος ή θαλάσσης. Ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν χαμηλότερο όριο 150 ευρώ για ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών.

Καύσιμα
Μπορείτε να μεταφέρετε 10 λίτρα (κατ ‘ανώτατο όριο) σε ένα φορητό δοχείο, επιπλέον του καυσίμου που περιέχεται στη δεξαμενή καυσίμου. Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε τύπο μηχανοκίνητου οχήματος.

Διέλευση στην ΕΕ μέσω Ελβετίας ή άλλης τρίτης χώρας
Εάν ταξιδεύετε από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσω της Ελβετίας, ισχύουν οι ελβετικοί τελωνειακοί κανόνες.Εάν μεταφέρετε ποσότητες αλκοόλ ή καπνού πάνω από τα όρια που επιτρέπονται στην Ελβετία, πρέπει να τα δηλώσετε όταν εισέλθετε στην Ελβετία και όταν επανεισέλθετε στην ΕΕ. Στην Ελβετία μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε οικονομική εγγύηση η οποία θα σας επιστραφεί όταν εγκαταλείψετε τη χώρα με τα εμπορεύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη σελίδα Your Europe

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Μην ανησυχείτε, δεν ενοχλούμε

Προβολή
Απόκρυψη
Register New Account
Reset Password